سه شنبه ۱۶ آذرساعت ۱۹:۲۲Dec 2016 6

پیش بینی وضعیت آب و هوای اصفهان

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
چهارشنبه

۲°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-شمال غربی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

-۱°
۱۱°
۰۰:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • 1m/s
 • جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • غرب
 • نیمه ابری
جمعه

۰°
۶°
۰۳:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۱۵:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • 5m/s
 • شمال غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • نیمه ابری
شنبه

-۵°
۷°
۰۳:۳۰
 • -۵°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۰°
 • آرام
 • 0m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • 3m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • -۲°
 • نسیم ملایم
 • 2m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آسمان صاف