راه دانشجو: 200 میلیون هزینه تبلیغات تصویری، دام ضدانقلاب برای اصولگرایان، هزینه های گزاف برای فیلم های تبلیغاتی، باید با نظام قهر کنی، ادعای لیدر فرقه انحراف، ستادهای تبلیغاتی در مرقد حضرت امام(ره) و ... برخی شنیده های این هفته خبرنگاران فارس است. - به گزارش فارس، در حوزه های خبری خود برخی اخبار و زمزمه های خبری را می شنوند یا دریافت می کنند که بعضاً جزئیات دقیقی از آنها مشهود نیست و یا روایی آنها به درجه ای نرسیده است که به عنوان خبر مستقل منتشر شوند ...