چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۰:۲۴Sep 2017 20

خبرگزاری فارس

۱۳۹۳/۰۶/۰۲

تولید برچسب جلوگیری از انعکاس امواج الکترومغناطیس

محقق ایرانی موفق به تولید برچسبی برای جلوگیری از انعکاس امواج الکترومغناطیس شد.