چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۲۰:۲۲Aug 2017 23

عرش نیوز

۱۳۹۳/۰۶/۱۲

3 شاه کلید خروج پایدار اقتصاد ایران از رکود

به گزارش عرش نیوز ؛ نادره شاملو 33 سال در بانک جهانی شاغل بوده و در این مدت پستهای کارشناسی، مدیریت و مشاوره ای مهمی داشته و چندین کتاب در موارد مختلف توسعه نوشته که به چندین زبان ترجمه شده و در سطح جهان تأثیرگذار بوده است، مخصوصاً در 13 سال اخیر او به عنوان مشاور ارشد رئیس اقتصاددانان منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در مباحث مختلف اقتصادی شرکت کرده است. او به تازگی بازنشسته شده و هم اکنون مشاور اقتصادی سازمان های پژوهشی و نیز کارآفرینان در کشورهای مختلف است ...