پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۱۱:۴۳Aug 2017 24

نگرانی مدیر بحران از حادثه خیزی جای جای کشور

شاید هم روزی مجبور شویم علت آلودگی هوا، ترافیک شهر و شلوغی خیابان ها را از او جویا شویم ... - خب عهده دار مسوولیت مدیریت بحران شدن در کشورهمین است دیگر؛ خرده گرفتن به کسی وارد نیست. در حوادث و اتفاقات فقط او باید پاسخ بگوید. اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس مرکز مدیریت بحران کشور را می گوییم. - خبرنگاران هم که همچون همیشه در صف اولند و در همه حال او را جستجو می کنند.. - ظهور این روزهای اسماعیل نجار در خبرها قابل توجه است ...