جمعه ۳۰ تیرساعت ۰۱:۱۹Jul 2017 21

فردا نیوز

۱۳۹۰/۰۸/۲۶

کسی از حسین گیل خبر دارد؟

حسین گیل، همان مرد با خدای هزاردستان بود که در شهریور 20 بین سربازهای مفلوک نان و خرما خیرات می کرد و وقتی رضا خوشنویس از بالای بالکن گراندهتل روی سنگفرش افتاد، بالای سر رضا خوشنویس آمد و با خشم از پایین به هزاردستان-عزت الله انتظامی- نگاه می کرد، چشم های خشمگین گیل و عبارت «یدالله فوق ایدیهم» نمای پایانی هزاردستان بود. حسین گیل حالا هفتادساله است، نه اهل مصاحبه است نه رسانه و جنگ تلویزیونی و فرش قرمز و نه راهی دارد یا می خواهد داشته باشد به همایش تجلیل از پیشکسوت ها و.. ...