پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۱۳:۱۵Aug 2017 24

داستان های تخیلی شاخه ای از دانش فضایی است

دانش فضایی چندین شاخه دارد که حقوق فضایی و داستان های تخیلی بخشی از آن است. - میلاد ابوالفتحی نوبری کارشناس فضایی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: دانش فضایی را می توان به چهار شاخه اصلی دانش پایه، فناوری فضایی، حقوق فضایی و داستان های علمی تخیلی تقسیم کرد. - وی افزود: یکی از زیرشاخه های دانش فضایی دانش پایه است که به طور معمول مردم آن را به نام نجوم می شناسند. - ابوالفتحی نوبری اظهار داشت ...