دوشنبه ۳۰ مردادساعت ۰۵:۲۳Aug 2017 21

الف

۱۳۹۰/۱۰/۱۲

آب شرب تهران چگونه تصفیه می شود

رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت، موضوع آب شرب تهران با استفاده از ضدعفونی کننده های غیر مجاز را رد کرد و گفت: آب آشامیدنی پایتخت با استفاده از کلر و مواد افزودنی مجاز تصفیه می شود. - دکتر کاظم ندافی با عنوان اینکه هیچکس به اندازه مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت از چگونگی روند تصفیه آب شرب پایتخت مطلع نیست به مهر گفت: سیستم تصفیه آب شرب تهران با استفاده از روش گندزدایی با کلر و همچنین افزودنیهای مجاز مثل پرکلرین انجام می شود ...