یکشنبه ۰۳ اردیبهشتساعت ۲۲:۲۷Apr 2017 23
 

الف

۱۳۹۰/۱۱/۱۴

نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

دولت در لایحه تقدیمی بودجه 91، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی، مجاز شمرده است. - به گزارش فارس، قوه مجریه کشورمان در بند 13 ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور، آورده است: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ...