شنبه ۲۸ مردادساعت ۱۱:۴۹Aug 2017 19

روزنامه ابتکار

۱۳۹۰/۱۱/۲۳

طلاق تفاهمی بخاطر عدم تفاهم

زن و مرد جوانی که خواستار جدایی از هم بودند در دادگاه خانواده حضور پیدا کرده اما به دلیل اینکه مشکلات و عدم تفاهم بین آنها زیاد بود، حرفی برای گفتن نداشتند تا اینکه حکم طلاق توافقی و پرداخت 13 سکه از 14 سکه مهریه توسط مرد نقطه پایان زندگی مشترکشان را رقم زد. - زن و مردی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست طلاق توافقی خود را به قاضی شعبه 245 این مجتمع قضایی خانواده ارائه دادند.به گزارش فارس، زن با بیان اینکه می خواهیم بدون نزاع از یکدیگر جدا شویم ...