در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
خلاصه خبر
رضا پهلوی که همواره در تمامی پیام ها و صحبت هایش در مدح ایرانی بودن و آیین های کهن ایرانیان سخن می راند و در هر مناسبت باستانی خود را بدل به چهره ای ملی می نماید، در عمل چنین رویه ای را نشان نداده است . - به گزارش خبرنگار ما پیام های نوروزی رضا پهلوی همواره با لعاب باستان گرایی به مردم ارائه شده است در حالی که در عمل در سایت شخصی اش، زبان پیش فرض و اول بخش ( «Messages to the Nation» پیام به ملت) به زبان انگلیسی است ...
دریافت خبر:
یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۳
منبع خبر:
طبقه بندی خبر:
مهمترین خبرهای گوناگون