دوشنبه ۰۲ مردادساعت ۰۷:۱۰Jul 2017 24

روزنامه شرق

۱۳۹۱/۰۱/۲۲

حکم های کارگزینی فرهنگیان

شاید یکی از پرسش های کنونی بسیاری از فرهنگیان- که از یکی، دو ماه پیش، بسیار شنیده شده و می شود- تغییراتی باشد که در حکم های کارگزینی آنها انجام گرفته است. به ویژه اختلاف و ناهماهنگی میان این حکم ها و اینکه در برخی استان ها، در کمتر از یک ماه، سه بار حکم کارگزینی تازه زده شده است! ناگفته نماند این آشفتگی که از ماه های پایانی سال گذشته آغاز شده، با برخی نابسامانی های مالی دیگر، همراه است. برای نمونه در میانه اسفندماه 90 از زبان وزیر آموزش وپرورش خبری منتشر شد که ...