پنجشنبه ۲۹ تیرساعت ۱۷:۲۸Jul 2017 20

بولتن نیوز

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

خاتمی مانیفست سال 91 خود را اعلام کرد

محدوده: سید محمد خاتمی که پیش از این از فعال شدن خود در سال 91 سخن به میان آورده بود مانیفست فکری خود را تشریح و بیان کرد. - بنا بر این گزارش، خاتمی که در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران سخن می گفت تلاش کرد تا با نگاهی به بدنه اجتماعی جریان خود و از دیگر سو حاکمیت، 3 محور را مورد توجه و تاکید خود قرار دهد. - این 3 محور عبارتند از: - 1- تاکید خاتمی بر تعلق خود اصلاح طلبان بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام - 2- محور ساختن قانون اساسی برای فعالیت اصلاح طلبان - 3- تاکید بر شروط قبلی خود - وی در ...