دوشنبه ۰۲ مردادساعت ۰۷:۰۰Jul 2017 24

روزنامه همشهری

۱۳۹۱/۰۲/۲۳

از دیروز تا امروز

- افغان ها پس از شروع جنگ در کشورشان و آغاز مهاجرت، چندین مقصد را برای خود انتخاب کردند. - گروهی که دارای خویشاوندانی در اروپا یا آمریکا بودند یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتری داشتند، به این سرزمین ها مهاجرت کردند اما دسته ای که از توان مالی ضعیف تری برخوردار بودند، سرزمین های کشورهای اطراف را پناهگاه امنی برای حفظ بقای خود یافتند. افغان ها در دوره های مختلف راهی ایران شده اند. حضور و مهاجرت آنها به ایران را نمی توان تنها به بعد از جنگ با شوروی ...