چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۱۸:۲۶Aug 2017 23

خبرگزاری مهر

۱۳۹۱/۰۴/۲۵

"همه بچه های ما" به بیمارستان بهمن می روند

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی"همه بچه های ما" به کارگردانی تاجبخش فنائیان از نیمه گذشت و گروه در حال حاضر در بیمارستان بهمن مشغول کار هستند. - فنائیان درباره این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تا کنون نیمی از تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به پایان رسیده است. تا کنون تصویربرداری 15 قسمت از این مجموعه 30 قسمتی انجام شده است. در حال حاضر گروه در بیمارستان بهمن مشغول کار هستند و ستاره اسکندری و امیر آقایی جلو دوربین قرار دارند ...