جمعه ۲۷ مردادساعت ۰۹:۴۵Aug 2017 18

شفاف نیوز

۱۳۹۱/۰۴/۲۵

150میلیون کارت بانکی فاقد امنیت!

یکی از توجیهاتی که می آورند و به بهانه آن مساله را لوث می کنند؛ موضوع تحریم ایران است. با توجه به اینکه این دستگاه ها کاربرد نظامی نیز برای رمز کردن اطلاعات دارد، خرید آن کمی مشکل است. اما غیر ممکن نیست و انواع ساخت کره و کشورهای دیگر را دارد. به عنوان مثال بانک آرین که هنوز راه اندازی نشده، سال گذشته دو دستگاه ساخت آمریکا که خیلی خیلی سخت می شود خرید و وارد ایران کرد. ولی به علت عدم وجود دانش فنی در بانک مرکزی با مشکل عدم تائید برای شروع کار بانکی شده است ...