شنبه ۱۳ آذرساعت ۱۳:۰۳Dec 2016 3

میزان بارندگی در استان کرمان افزایش یافت

میزان بارندگی در استان کرمان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. - گزارش روز شنبه اداره کل هواشناسی استان کرمان به خبرگزاری جمهوری اسلامی حاکیست در نقاط مختلف استان کرمان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بارندگیهایی به ثبت رسیده که نشان دهنده افزایش آن نسبت به مدت مشابه پارسال است. - در شهرهای کرمان، انار، شهداد، سیرجان، بم و کهنوج در این مدت به ترتیب ‪ 7/3 ،18/8 ،8 ،36/6 ،30/2‬و ‪ 3/9‬میلیمتر بارندگی شده است ...