پنجشنبه ۰۸ تیرساعت ۰۸:۰۹Jun 2017 29

دنیای اقتصاد

۱۳۹۱/۰۶/۱۴

ارزیابی تبعات اقتصادی/اجتماعی پرداخت یارانه نقدی در یک جامعه روستایی

اصغر پاشازاده* - نمونه موردی: دهستان آزادلو در استان اردبیل - نتایج این تحقیق آماری، به زبان ساده: - نتایج این تحقیق آماری، نشان می دهد که در دهستان مورد بررسی (دهستان آزادلو در استان اردبیل)، پرداخت یارانه نقدی، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی زیر را به دنبال داشته است: - • کاهش تمایل به «کار»، به خصوص در افراد کم سواد - • افزایش پس انداز به خصوص در خانواده های پرجمعیت با توجه به بُعد خانوار و در نتیجه میزان دریافتی بالای یارانه نقدی - • کاهش اسراف و افزایش صرفه جویی - • تغییر در الگوی مصرف از تمرکز بر ...