چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۰۸:۵۵Aug 2017 23

خبرگزاری مهر

۱۳۹۱/۰۶/۱۵

خواجه عبدالله انصاری؛ علت نابینا شدن

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: خواجه عبدالله انصاری از عارفان بزرگ اسلام است. وی طریقت را با شریعت همراه ساخته و اخلاق و آداب زندگی متعارف را با منازل طریقت و مقامات سلوک و باطن توأم کرد. - در آغاز طلبه جدی حدیث بود و سپس، مدرس سرشناس این موضوع شد. با آرای عقل گرایانه فیلسوفان اشعری به شدت مخالف بود و اعتقاد داشت کلام خدا(قرآن) قدیم است نه مخلوق. او هیچ گاه با دشمنان اعتقادی خویش سازش نکرد. امام ابن حنبل (164-241) برای وی الگو بود. در مدح ابن حنبل قصیده ای نونیه به عربی سروده است ...