دوشنبه ۰۲ مردادساعت ۰۱:۵۱Jul 2017 24

روزنامه همشهری

۱۳۹۱/۰۶/۱۹

زشتی خلاف گویی های رئیس جمهور برای مردم و کشور خسارت بار است

متن نامه توکلی به همکاران خود در قوه قضاییه - همشهری آنلاین: - احمد توکلی با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور گفت: در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوء تدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده، زشتی خلاف گویی های رئیس جمهور چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارت بارتر. - احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری ...