جمعه ۳۰ تیرساعت ۱۷:۳۳Jul 2017 21

خبر آنلاین

۱۳۹۱/۰۶/۲۲

چرا ساختن واکسن ایدز تا این حد دشوار است؟

تلاش های محققان برای ساخت واکسنی برای بیماری ایدز بارها و بارها با شکست مواجه شده است. اما شاید گروهی از محققان توانسته باشند با نگهداشتن واکسن ایدز در بدن، راه حلی برای این مشکل پیدا کرده باشند. محمود حاج زمان: تلاش های محققان برای ساخت واکسنی برای بیماری ایدز بارها و بارها با شکست مواجه شده است. این مساله تا حدی به این دلیل است که هیچ کس نتوانسته است به تعادل صحیحی برای واکسن دست یابد؛ تعادلی که بتواند بدن را به فعالیت و ساخت پادتن وادار کند، اما در عین حال شخص را بیمار نسازد ...

سایت های دیگر