چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۱۸:۱۱Aug 2017 23

اختراع دستگاه ویدئومتری چاه های عمیق

این مخترع در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه اظهار داشت: دستگاه فوق برای بازدید و بررسی کلی، فیلم برداری از داخل چاه های عمیق و تعیین محل نصب پمپ کاربرد دارد. - وی قیمت این دستگاه را 20 درصد مشابه خارجی عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده آن در حدود 25 میلیون تومان است ولی بهای مشابه خارجی آن در سال 1390 حدود 120 میلیون تومان بود، از این رو چنانچه دستگاه های مصرف کننده آن را از داخل کشور تهیه کنند در منابع مالی شان صرفه جویی زیادی روی می دهد ...