در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
خلاصه خبر
سید رمضان شجاعی کیاسری در خصوص کاهش پرداخت اضافه کار به کارمندان گفت: در حال حاضر چون منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده است، دولت تصمیم فعلا پرداخت اضافه کار و مزایا به کارمندان را قطع کرده است تا بعد از بهبود وضعیت جبران نماید.به گزارش ملیت، عضو کمیسیون شوراها گفت: هیچ فرقی بین کارمندان دولت وجود ندارد و همه یکسان هستند حال آنکه ممکن است یک کارمند در پست مدیریت باشد و یک کارمند آبدارچی .وی افزود : این ظلم بزرگی است اگر دولت فقط اضافه کار و مزایای کارمندان ساده را قطع کند ...
دریافت خبر:
شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۸
منبع خبر:
طبقه بندی خبر:
مهمترین خبرهای اجتماعی