دوشنبه ۰۵ تیرساعت ۲۳:۵۰Jun 2017 26

دنیای اقتصاد

۱۳۹۱/۰۷/۲۰

بازار خودرو در بهت و حیرت

گروه خودرو – به اعتقاد برخی از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو، بازار این روزها در رکودی بی سابقه به سر می برد؛ چرا که به نظر می رسد خودروسازان با میزان تولیدی که دارند به این زودی ها نتوانند پاسخگوی خیل خریداران خودرو باشند. به این ترتیب، این کارشناسان معتقدند قیمت های کاذبی که در بازار به دلیل کمبود عرضه ایجاد شده همچنان بر جای خود باقی باشند؛ اما اتفاقی که علاوه بر کاهش تولید در شهریور مشتریان خودرو را انگشت به دهان کرد تصویب افزایش قیمت 20 درصدی خودروها در اوایل هفته جاری بود ...