شنبه ۲۸ مردادساعت ۱۱:۴۷Aug 2017 19

ایران آنلاین

۱۳۹۱/۰۹/۲۰

فیلمی ترسناک از یک زورگیری خیابانی

گروه شوک : در این فیلم دیده میشود که مردی جوان در حال مکالمه با موبایلش و با گامهای آهسته در پیادهرو قدم میزند که ثانیههایی بعد سایهای پشت سرش دیده میشود و مردی جوان با گامهای تند، خودش را به این پسر میرساند. اما زورگیر اصلی مرد جوانی است که از روبهرو با ورود ناگهانی به پیادهرو خودش را به مرد نگونبخت میرساند و وی را به سمت دیوار هل میدهد و همزمان مرد تعقیبکننده نیز با دوستش همراهی میکند. مشخص است که دو زورگیر از سوی موتورسوارانی در خیابان حمایت میشوند ...