در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
خلاصه خبر
- ارومیه- روحینا مجیدی: - در قفل شد. درحالی که فاطمه با چشمانی گریان به چفت قفل شده آن آویزان بود، از مادرش خواست او را به پارک ببرد ولی حادثه دیروز برای مادر هشداری شده بود تا در مقابل خواسته فاطمه کوچولو مقاومت کند. - همین جمعه پیش بود که دوست فاطمه از روی تاب یکی از پارک های ارومیه به زمین پرت شده و دچار شکستگی از ناحیه سر و آرنج شده بود. این حادثه به دلیل پوسیدگی زنجیر تاب مورد استفاده بچه ها و ثابت نبودن پایه های آن روی زمین اتفاق افتاد ...
دریافت خبر:
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۷
منبع خبر:
طبقه بندی خبر:
مهمترین خبرهای ورزشی