یکشنبه ۲۹ مردادساعت ۰۱:۰۰Aug 2017 20

پارس نیوز

۱۳۹۱/۱۰/۲۰

ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان دولت

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است که مدیران، روسا و کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند. - بر اساس این مصوبه، این حکم همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ...