پنجشنبه ۰۸ تیرساعت ۰۶:۲۹Jun 2017 29

خبرگزاری فارس

۱۳۹۱/۱۱/۲۸

افزایش 20 درصدی پروتئین در علوفه با روش تولیدی هیدروپونیک

برزو هیبتیان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد: در روش تولید علوفه هیدروپونیک ارگانیک روزانه با 150 کیلو بذر می توان یک تن علوفه با سه برابر ارزش غذایی تولید کرد و تولید در 36 متر مربع در این روش معادل با تولید 30 هکتار زمین است. - وی با اشاره به مزایای تولید علوفه با روش هیدروپونیک ارگانیک افزود: کاهش هزینه تولید، افزایش خوش خوراکی علوفه، سه برابر شدن ارزش غذایی، کاهش سطح زیرکشت و کاهش مصرف آب از جمله این مزایا محسوب می شود ...