چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۰۱:۱۱Aug 2017 23

پارس نیوز

۱۳۹۱/۱۲/۰۶

شهر کوتوله ها در کرمان؟ + عکس

به گزارش ایسنا، شبکه ایران در ادامه افزود: در حاشیه کویر شهداد، شهری در ابعاد بسیار کوچک که در خانه های چند وجبی اش آدم کوتوله هایی سکونت داشته اند پس از قرن ها فراموشی سر از خاک بیرون آورده تا تمدنی با بیش از پنج هزار سال حکومت را که در سینه این شهر کوچک و اعجاب آور مدفون بوده، آشکار کند. - در این شهر پنج هزار ساله انسان هایی زندگی می کردند که قدی کمتر از یک متر داشته اند و به همین خاطر به شهر کوتوله ها شهرت یافته بود که کوچه ها و خانه هایش حتی با تنور هایی که در آنها نان می پختند همه و همه به ...