دوشنبه ۰۲ مردادساعت ۰۷:۱۱Jul 2017 24

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۲/۰۱/۱۹

جدایی علوم پزشکی ایران از دانشگاه تهران

وزیر بهداشت گفت: امشب با تصویب شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران مجدداً از دانشگاه علوم پزشکی تهران منتزع و به صورت مستقل تشکیل شد. به گزارش فارس، حسن طریقت منفرد ، پس از تشکیل شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر انتزاع مجدد دانشگاه ...