در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
خلاصه خبر
فرجام! سلام ارمیا - بگذار بهتر بگویم سلام ارینب مشایخی .شاید مرا به خاطر نیاوری .ولی من تصویری واضح و روشن از تو توی ذهنم دارم.یادت می آید صبحگاه هایی را که توی نماز خانه قران می خواندی و همه غرق در سکوت گوش می کردند.روزهایی را که با نعیمه می رفتید مسابقات قران و تو همیشه رتبه میاوردی ؟الحق و الانصاف صدای خوبی داشتی .راستی خوابگاه هشتادو چهار یادت هست؟به یاد داری با همسرت قرار گذاشتی بودید راس ساعت نه به ماه نگاه کنید. - دبیرستان که تمام شد تو رفتی دانشگاه ما امدیم حوزه ...
دریافت خبر:
پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۰
منبع خبر:
طبقه بندی خبر:
خبرهای مرتبط
مهمترین خبرهای گوناگون