شنبه ۲۸ مردادساعت ۱۵:۴۸Aug 2017 19

فردا نیوز

۱۳۹۲/۰۱/۲۶

پشت پرده بازی انتخاباتی دولت چیست؟

امروزی ها: هرچه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم تلاش جریان های سیاسی کشور برای تاثیرگذاری بر روند منتهی به انتخابات بیشتر می شود. در این میان بازی انتخاباتی دولت از شگرد خاصی پیروی می کند که عمدتا متمرکز بر برجسته سازی لیدر جریان خاص به عنوان کاندیدای دولتی ها و از سوی دیگر برجسته سازی موضوع احتمال رد صلاحیت وی است.تمرکز بر این موضوع از سویی با هدف برجسته سازی و اصطلاحا «بزرگ» کردن گزینه مورد نظر خود به عنوان کاندیدای ویژه انتخابات و از سویی دیگر با هدف منحرف کردن ذهن منتقدان به ...