شنبه ۳۱ تیرساعت ۰۵:۰۹Jul 2017 22

دنیای اقتصاد

۱۳۹۲/۰۲/۱۰

تغییرات مدیریتی شرکت های بیمه در سال 92

گروه بنگاه ها- مدیران عامل جدید بیمه های سینا و حافظ از سوی بیمه مرکزی ایران تایید شدند. مصاحبه کامبیز پیکارجو برای مدیریت عاملی بیمه سینا و محمدرضا خوش کیش به عنوان مدیرعاملی بیمه حافظ هفته گذشته در بیمه مرکزی انجام شد و این نهاد نظارتی این دو نفر را مورد تایید قرارداد. - کامبیزپیکارجو از مدیران جوانی است که تجربه فعالیت در مرکز تحقیقات بیمه ای بیمه مرکزی ایران و امور اجرایی و پژوهشی پژوهشکده بیمه را در کارنامه خود دارد ...

سایت های دیگر