شنبه ۲۰ آذرساعت ۰۶:۳۶Dec 2016 10

انتخابات به دور دوم کشیده می شود

کمتر از دو ماه به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری زمان باقی مانده است و هنوز هیچ یک از نامزدهای احتمالی جریان های سیاسی موجود بر سر یک نامزد حداکثری میان خودشان به توافق نرسیده اند. - به گزارش ایسنا، در بخش هایی از گزارش روزنامه حمایت آمد: با توجه به این موضوع و زمان محدودی که تا انتخابات باقی مانده است و نظر به اینکه اکثر نامزدهای احتمالی که گفته اند ما به نفع هیچ کسی کنار نخواهیم رفت به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود ...

سایت های دیگر