شنبه ۲۸ مردادساعت ۱۲:۰۲Aug 2017 19

پارس نیوز

۱۳۹۲/۰۲/۱۲

"حجربن عدی کندی" که بود؟

به گزارش پارس ،حِجر بن عَدی کندی از افراد سرشناس دوره آغازین شیعه بود. وی در جنگ صفین از سوی علی (امام اول شیعیان) فرمانده قبیله کنده بود و در جنگ نهروان فرماندهی پهلوی چپ لشکر علی را بر عهده داشت. وی هم چنین از یاران حسن بن علی، دومین امام شیعیان بود. - حجر بن عدی تابعی یا صحابه - صحابه کسانی هستند که شخصاً محمد پیامبر اسلام را دیده اند و در زمان حیات او اسلام آورده اند. اما تابعی کسی است که اصحاب محمد را دیده و نه خود محمد را ...

سایت های دیگر