چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۰۱:۱۰Aug 2017 23

افق نیوز

۱۳۹۲/۰۲/۳۰

تصمیم قطعی 70 درصد مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

یکی از معتبرترین مراکز افکارسنجی کشور نتیجه اخرین نظرسنجی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را که روز 28 اردیبهشت ماه جاری انجام داد، منتشر کرد.این مرکز نظرسنجی خود را با پرسش از 164 هزار نفر از 31 شهرستان مرکز استان و 70 شهرستان و 140 روستا در سراسر کشور انجام داده است.بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، حدود 69 و 6 دهم درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات آتی گرفته اند و 13 و 7 دهم درصد نیز تصمیم به عدم مشارکت دارند ...