یکشنبه ۲۹ مردادساعت ۰۰:۵۸Aug 2017 20

مرصاد

۱۳۹۲/۰۳/۰۶

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد نمایندگان مجلس در بند دیگری مقرر کردند در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود. - براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز شد. - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 92 مقرر کردند اعتبارات مربوط به امور ...