یکشنبه ۰۱ مردادساعت ۱۳:۰۷Jul 2017 23

خبرگزاری فارس

۱۳۹۲/۰۳/۰۶

سی دی قرمز جریان انحرافی/48 ساعت قبل رای گیری تایید می شوم/فحاشی ضد انقلاب علیه هاشمی

خبرنگاران خبرگزاری فارس ، در حوزه های خبری خود برخی اخبار و زمزمه های خبری را می شنوند یا دریافت می کنند که بعضاً جزئیات دقیقی از آنها مشهود نیست و یا روایی آنها به درجه ای نرسیده است که به عنوان خبر مستقل منتشر شوند. در عین حال، بخش عمده ای از این شنیده ها پس از چندی، با دریافت جزئیات و مستندات بیشتر، به عنوان خبر مستقل بر روی خروجی قرار می گیرند. - به منظور آگاهی مخاطبان از این شنیده های خبری ...