چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۲:۰۵Sep 2017 20

روزنامه خراسان

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

برنامه حسن روحانی برای اداره دولت یازدهم

حجت الاسلام حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری رئوس کلی برنامه های خود برای اداره دولت یازدهم را به شرح زیر منتشر کرده است. - «بهبود معیشت مردم» مهم ترین هدف اقتصادی کوتاه مدت - رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایه گذاری و رشد آن امکان پذیر نخواهد بود. - هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم ترین هدف اقتصادی طی دورۀ 96-1392 باید «بهبود معیشت مردم» باشد ...

سایت های دیگر