چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۱:۵۶Sep 2017 20

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۲/۰۴/۱۷

اقتصاد وامید به تدبیر

گویند شیر آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از کندترین غزال آفریقایی کمی تندتر بدود تا از گرسنگی نمیرد. و غزال آفریقایی می داند که فردا باید از تندترین شیر آفریقایی کمی تندتر بدود تا زنده بماند. پندی ارزشمند در این تمثیل نهفته است که راز بقا در جهان پر رقابت امروز را توضیح می دهد، یعنی تلاش مداوم در جهت بهتر بودن.احوال کشور هایی که در گذشته، کارگزاران جامعه ما، بسیاری از آنها را به حساب نمی آوردند، تصویری واقعی از این تمثیل است ...