در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
خلاصه خبر
گویند شیر آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از کندترین غزال آفریقایی کمی تندتر بدود تا از گرسنگی نمیرد. و غزال آفریقایی می داند که فردا باید از تندترین شیر آفریقایی کمی تندتر بدود تا زنده بماند. پندی ارزشمند در این تمثیل نهفته است که راز بقا در جهان پر رقابت امروز را توضیح می دهد، یعنی تلاش مداوم در جهت بهتر بودن.احوال کشور هایی که در گذشته، کارگزاران جامعه ما، بسیاری از آنها را به حساب نمی آوردند، تصویری واقعی از این تمثیل است ...
دریافت خبر:
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۳
منبع خبر:
طبقه بندی خبر:
مهمترین خبرهای علمی و پزشکی