یکشنبه ۲۹ مردادساعت ۱۸:۱۴Aug 2017 20

خبرگزاری فارس

۱۳۹۲/۰۵/۲۸

15 گزینه احتمالی برای سکانداری استانداری خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد در اسامی پیشنهادی و بعضاً معرفی شده به وزارت کشور که همراه با رزومه کاری آنان بوده است، نام افرادی چون برات شمسا، محمدرضا حسین نژاد، رجا، محسن نریمان، رحمانقلی قلی زاده، رضا موفق، خدمتگزار، علی اکبری، علی اصغر کاراندیش و احمد محقر دیده می شود. - همچنین طی هفته گذشته نام افرادی چون؛ محمدمهدی شهریاری، سیدرضا نوروززاده، ابوالقاسم رضایی، عباس مظفر برای تصدی این مسئولیت به گوش رسیده است ...

سایت های دیگر