سه شنبه ۰۳ مردادساعت ۰۱:۲۰Jul 2017 25

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۲/۰۹/۲۵

تکمیل «پازل مرگ» با اعترافات همسر مقتول

چکیده مهمترین حوادث و رویدادهای اجتماعی شبانه روز گذشته به شرح زیر است:تابناکبر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!ایرانمعمای مخوف اسکلت آهکی پزشک ناپدید شدهقانون کلاهبرداری یک شرکت کاغذی از 52 جوینده کار!شرقمتهم به قتل؛ توهم خیانت داشتماعتماداتوبوس راهیان نور یک قربانی دیگر گرفتجام جمحمله عقاب وحشی به کودکان در خیاباننزاع جاری ها، باعث قتل برادر شوهر شدهمشهریسرقت های میلیونی مرد مرده در خیابان های گرگانخراسانتکمیل «پازل مرگ» با اعترافات همسر مقتولابتکارصادرات گوشی های ...