سه شنبه ۳۱ مردادساعت ۱۳:۵۹Aug 2017 22

تونل انحراف آب سد ' داریان ' پاوه افتتاح شد

سد داریان پاوه از نوع خاکی با هسته نفوذ ناپذیر رسی است، ارتفاع آن از کف رودخانه 155 متر و 907 میلیون مترمکعب حجم بدنه آن است. - تونل های انحراف آب سد داریان شامل دو تونل به طولهای 989 متر(طونل راست) و یک هزار و 34 متر(تونل چپ) می باشد. - پوشش بتنی تونل ها به قطر هشت متر بوده که عملیات اجرایی لائینگ تونل انحراف راست از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود. - این سد که با هدف تامین آب آشامیدنی و تنظیم برق در استان کرمانشاه عملیات اجرایی آن آغاز شده و تاکنون برای راه اندازی و افتتاح تونل انحراف آب سد ...