چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۲:۰۱Sep 2017 20

بهار نیوز

۱۳۹۲/۱۱/۰۴

تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال 93

هادی ابوی اظهار کرد: حداقل دستمزد سال 92 کارگران در شورای عالی کار 25 درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک 40 درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند. وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل های زندگی برآیند. - راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری - سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری ...