پنجشنبه ۲۶ مردادساعت ۲۳:۳۱Aug 2017 17

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۲/۱۱/۰۵

آخرین اخبار از سبد کالایی دولت

به تازگی کارگران با ابراز نگرانی از حذف میلیون ها کارگر فاقد بیمه و شناسه کاری از جمله رانندگان، کارگران ساختمانی، شاغلان کوره پزخانه ها، فعالان بخش حمل و نقل بار کالا و مسافر و برخی گروه های دیگر، نامه ای به وزیر کار نوشتند و از وی خواستند در این باره در دولت چاره اندیشی شود. حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت می گوید: با دستور ویژه دولت، وزارت کار مامور شناسایی کارگران فاقد بیمه برای واگذاری سبدهای کالایی به گروه های جدید شده است ...