دوشنبه ۰۲ مردادساعت ۱۰:۵۹Jul 2017 24

روزنامه خراسان

۱۳۹۲/۱۱/۰۶

آیا مشمول دریافت سبد کالا هستیم، چگونه مطلع شویم؟

طبق وعده داده شده، یعنی ظرف کمتر از 10 روز دیگر،دولت قراراست اولین سبد کالای حمایتی خود را به جامعه هدف 15 میلیون نفری ارائه دهد. بر این اساس، به گزارش وب سایت اطلاع رسانی سبدکالای حمایتی ،کلیه شاغلان ﻭ بازنشستگان دولت اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی،کلیه شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی،کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی،روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ...