یکشنبه ۲۹ مردادساعت ۱۸:۱۷Aug 2017 20

بانکی

۱۳۹۲/۱۲/۲۴

زمان توزیع فرم خوداظهاری هدفمندی یارانه ها

براساس برنامه ریزی که دولت در این زمینه انجام داده قرار است به ترتیب سرپرستانی که رقم اول شماره ملی شان با عدد صفر شروع می شود از بیست فرودین 93 به سامانه اینترنتی که متعاقبا اعلام خواهد شدف مراجعه و ثبت نام کنند و سپس به ترتیب کسانی که شماره های ملی شان از یک تا 9 است براساس زمان بندی تا روز 29 فروردین مراحل ثبت نام خود را انجام دهند. - فرم های خود اظهاری هدفمندی یارانه ها از 20 فروردین ماه 93 به مدت 10 روز منتشر و از طریق سامانه اینترنتی در اختیار مردم قرار می گیرد ...