چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۲:۱۳Sep 2017 20

شهر خبر

۱۳۹۲/۱۲/۲۴

زمان دقیق توزیع فرم دریافت یارانه نقدی

براساس برنامه ریزی که دولت در این زمینه انجام داده قرار است به ترتیب سرپرستانی که رقم اول شماره ملی شان با عدد صفر شروع می شود از بیست فرودین 93 به سامانه اینترنتی که متعاقبا اعلام خواهد شدف مراجعه و ثبت نام کنند و سپس به ترتیب کسانی که شماره های ملی شان از یک تا 9 است براساس زمان بندی تا روز 29 فروردین مراحل ثبت نام خود را انجام دهند. - کسانی که در طول 10 روز موفق به ثبت نام در فرم های خوداظهاری نشده اند ...