جمعه ۳۰ تیرساعت ۰۱:۲۲Jul 2017 21

خبرگزاری فارس

۱۳۹۰/۰۵/۱۹

«تذکره الاولیا» و احوال عرفا در «روزه داری»

عطار نیشابوری را هم به نظم می شناسیم هم به نثر؛ در میان متون نثر «تذکره الاولیا» هم از آثار برجسته عطار است و هم متن برجسته ای در ادب عرفانی فارسی. - در این کتاب همانگونه که می دانید احوال بزرگان و مشایخ صوفیه است که مقدمه و 72 باب دارد نخستین باب به امام جعفر صادق (ع) پرداخته و باب پایانی در سخنان امام محمد باقر (ع) است. این متن اگرچه با اغراق و مبالغه از احوالات صوفیه سخن به میان آورده است اما می توان بسیاری از اعمال شرعی و رعایت آن را در احوالات عرفا دید ...

سایت های دیگر