دوشنبه ۳۰ مردادساعت ۰۵:۲۶Aug 2017 21

خبرگزاری فارس

۱۳۹۰/۰۵/۳۰

رونمایی سامانه پیگیری آرای کمیسیون ماده 100

به گزارش خبرگزاری فارس،رضا نگهبان در مراسم رونمایی از سامانه پیگیری آرای کمیسیون های ماده 100در شهرداری منطقه دو تهران، اظهار داشت: زمان آرای صادره در کمیسیون های ماده 100 از 67 روز به 12روز قابل کاهش است. - وی گفت : سامانه ای در مجموعه کمیسیون های ماده 100شهرداری تهران راه اندازی شده است که به واسطه آن مراحل صدوری از 13 مرحله به 6مرحله ومتوسط زمان صدور رای از 67روز به 12 روز قابل کاهش است. - نگهبان درباره سامانه پیگیری آرای کمیسیونهای ماده 100شهرداری تهران گفت ...